Dolgozz
velünk
Bijó munkatársakat keresünk
Blog
beszélj
zöldeket!
Kinek mi a Bijó - gondolatok a bijóságról
Virtuális séta
Galéria
Betekintés a Bijó pillanatokba

Vevőkártya

Bijó Kft. Törzsvásárlói kártya Rendszer Szabályzat

 

A Törzsvásárlói kártya (továbbiakban: kártya) használata előtt kérjük, olvassa el az alábbi szabályzatot!

Hogyan és hol használható a Törzsvásárlói kártya?

A kedvezményekre való jogosultságot a Törzsvásárlói kártya felmutatásával lehet igazolni. A kártya a Bijó Élelmiszer Kft. 1135 Budapest, Róbert Károly körút 96-100. szám alatt található Bijó Szakáruházában használható, személyes vásárlás esetén.

A kártya használatával történt vásárlások bekerülnek a Bijó Kft. elektronikus nyilvántartásába. A kártya használata a bejáratnál és a pénztárnál történik, a rajta lévő partnerkód beolvasásával.

Felhívjuk tisztelt vásárlóink figyelmét, hogy a Bijó Szakáruházban szigorúan tilos felbontani vagy elfogyasztani terméket fizetést, illetve a kassza zónán áthaladást megelőzően! Felbontás alól, kivételt képeznek a "Tester" vagy "Teszter" felirattal külön megjelölt termékek! A szabály megszegése büntető vagy szabálysértési feljelentést von maga után.

Kijelentem, hogy megismertem és elfogadom a Bijó Szakáruház parkolójának „Parkolási Szabályzat” –át. Mely nyomtatott formában elérhető a Bijó Szakáruház információs pultjában.

Hogyan lehet Törzsvásárlói kártyához jutni?

A kártya a Bijó Kft. Vevőszolgálatán igényelhető, nyitvatartási időben. A kártya kiadása maximum 3 munkanapon belül megtörténik. Átvétele személyesen vagy meghatalmazással történhet.

1135 Budapest, Róbert Károly körút 96-100.

Telefon: +36 1 814 64 50

Nyitva tartás:

Hétfő-Péntek    7-19 óra között

Szombat          9-17 óra között

 

Lakossági vásárlók részére a regisztráláshoz szükséges dokumentumok:

-       Kitöltött és aláírt regisztrációs adatlap /üres adatlap, elérhető a Bijó Szakáruház információs pultjában/

A Vásárló az aláírt regisztrációs lappal és a kártya átvételével elfogadja a Bijó Élelmiszer Kft. Törzsvásárlói kártya Rendszer Szabályzatát. Tájékoztatom a Vásárlót, hogy személyenként összesen 1 db kártya igényelhető ingyenesen. Tájékoztatom a Vásárlót, hogy a kártyát, kizárólag annak tulajdonosa használhatja. Azt átruházni, ajándékozni, elcserélni, stb. tilos! Minden ebből eredő káért a Vásárló felel.

Törzsvásárlói kártyával rendelkező lakossági vásárlóink számára, a következő "kedvezmény rendszer" van életben: Amennyiben adott havi vásárlásainak bruttó értéke meghaladja a 20.000 Ft -ot, úgy a következő hónap első vásárlása során, egyszeri 10% -os kedvezményre jogosult, melyet kassza rendszerünk automatikusan érvényesít. A kedvezményt más személy vagy kártya részére átruházni, összevonni, megosztani, göngyölíteni, más akciókkal összevonni, stb. nem lehetséges. A kedvezmény csak a lakossági áron vásárlók számára érvényes. Kérjük, ne felejtse el vásárlásai előtt, törzsvásárlói kártyáját átadni munkatársunk részére. Utólagosan vásárlás "felíratására" nincs lehetőség.

 

Viszonteladó (kereskedelmi) vásárlók részére a regisztráláshoz szükséges dokumentumok:

Cégek:

-       Cégkivonat, vagy végzés

-       Aláírási címpéldány, vagy aláírási minta

-       Működési engedély, vagy igazolás kereskedelmi tevékenység végzéséről

-       Amennyiben nem az ügyvezető jár el, úgy meghatalmazás szükséges az eljáró részére

Egyéni vállalkozók:

-       Az egyéni vállalkozást igazoló dokumentum

-       Működési engedély, vagy igazolás kereskedelmi tevékenység végzéséről

-       Amennyiben nem az ügyvezető jár el, úgy meghatalmazás szükséges az eljáró részére

 

A Vásárló a kártya átvételével elfogadja a Bijó Kft. Törzsvásárlói kártya Rendszer Szabályzatát. Amennyiben a kártyaigényléshez szükséges dokumentumokat elektronikus, vagy postai úton küldi, úgy a kártya kiállítása az adatok beérkezését követő 3 munkanapon belül megtörténik. Az elkészült kártyákat csak személyesen a cég tulajdonos/egyéni vállalkozó, ill. meghatalmazottja veheti át a Bijó Élelmiszer Kft. ügyfélszolgálatán, az eredeti céges, ill. egyéni vállalkozói dokumentumok felmutatásával.

Tájékoztatjuk viszonteladó (kereskedelmi) vásárlóinkat, hogy a Bijó Szakáruházban, kizárólag a kártyájuk, kasszánál történő felmutatásával vásárolhatnak! Kártya nélkül, bemondás alapján, cégre, vállalkozásra számlát nem állítunk ki, mivel annak jogosságát ellenőrizni nem tudjuk!

Amennyiben kártyájuk nem áll rendelkezésre a vásárlás során, ideiglenes kártyát kérhetnek Vevőszolgálati munkatársainktól, melynek során, az alábbiak igazolását kérhetik:

-         Amennyiben Ön az adott vállalkozás tulajdonosa vagy ügyvezetője

  • Érvényes személyi igazolvány/útlevél vagy vezetői engedély bemutatásával igazolhatja személy azonosságát, munkatársaink pedig online lekérik az adott vállalkozás cégkivonatát
  • Ezután kiadják az ideiglenes kártyát, 1000 Ft letét ellenében, melyet a kártya leadása után, maradéktalanul visszakap

 

-       Amennyiben Ön nem az adott vállalkozás tulajdonosa vagy ügyvezetője

  • Érvényes személyi igazolvány/útlevél vagy vezetői engedély bemutatásával igazolhatja személy azonosságát, munkatársaink pedig telefonon keresztül megkeresik az adott vállalkozást, ahonnan írásos (e-mail a vevoszolgalat@bijo.hu címre) engedéllyel felhatalmazzák a vásárlásra
  • Az adott vállalkozás ügyvezetője által aláírt és bélyegzőlenyomattal ellátott, meghatalmazást mutat be munkatársaink részére
  • Ameddig a felhatalmazó e-mail nem érkezik meg, az ideiglenes kártya kiadása nem történik meg
  • Amennyiben megérkezik a felhatalmazó e-mail, úgy munkatársaink az ideiglenes kártyát, 1000 Ft letét ellenében kiadják, melyet a kártya leadása után, maradéktalanul visszakap

 

Amennyiben a vásárló semmilyen módon nem tudja igazolni az adott vállalkozás nevében történő vásárlást, úgy az érintett vállalkozásra vonatkozóan számlát nem tudunk kiállítani. Helyette kiskereskedelmi áron, online pénztárgépen keresztül kerül elszámolásra a vásárlás, melyről „blokk” kerül kiállításra.

 

Elveszett, vagy megrongálódott kártya pótlása, cseréje

  • A kártya pótlása, illetve cseréje iránti igényt a Bijó Élelmiszer Kft. vevőszolgálatán lehet jelezni
  • Az új kártyához a Bijó Élelmiszer Kft. vevőszolgálati munkatársai 3 munkanapon belül hozzárendelik a korábbi vásárlói és vásárlási adatokat, innentől kezdve az új kártya a korábbival azonos feltételek mellett használható.
  • A kártya pótlása, ill. cseréje során az elvesztett, vagy megrongálódott kártya véglegesen letiltásra kerül, az eredeti kártya nem használható többé.
  • A kártya pótlásának díja: 1.000.-Ft.

Adatok kezelése és védelme

A kártya adatlapjának kitöltésével a Vásárló kifejezetten hozzájárul, hogy a megadott információkat - beleértve személyes adatait is - a Bijó Élelmiszer Kft. elektronikus és papír alapú nyilvántartásába felvegye és feldolgozza. Az adatkezelés és feldolgozás célja a Törzsvásárlói kártya Rendszer működtetése, a vásárlási szokások kiértékelése a vásárlói igények jobb kiszolgálása érdekében, a Vásárlók hatékonyabb tájékoztatása a vásárlási lehetőségekről. Az adatokat a Bijó Élelmiszer Kft. bizalmasan kezeli, azt harmadik félnek nem adja ki.

A Törzsvásárlói kártya tulajdonosa, jogosult az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulását írásban visszavonni.

Felelősség

A kártya használatáért kizárólag a tulajdonos a felelős. Vonatkozik ez a kártyával kapcsolatos visszaélésekre, illetve arra az esetre, ha a kártyát annak tulajdonosa – az egyértelmű tiltás ellenére – harmadik személyre átruházza, vagy kölcsönadja. Az így lebonyolított esetleges vásárlások ellenértékét a kártya tulajdonosa jelen szerződésben foglaltak szerint köteles kifizetni.

 

A Bijó Élelmiszer Kft. nem felel a kártyákkal kapcsolatos visszaélésekért, valamint a kártya elvesztése, ellopása, megsemmisülése, megsérülése miatti károkért.

A Bijó Élelmiszer Kft. fenntartja a jogot, hogy a kártyahasználat feltételeit egyoldalúan módosítsa.                                                                          

                                                                     

Budapest, 2017.01.04.

 

IGAZÁN BIJÓ
TERMÉKEINK
Vásároljon
Egyszerűen!
Regisztráljon
Válasszon terméket
Rendelje meg
Házhoz szállítjuk